ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ - ΑΕΡΙΟΥΧΑ ΠΟΤΑ Α.Ε.

Σκοπός της εταιρίας είναι:

  • Η επέκταση και ανάπτυξη εργοστασίου παραγωγής αναψυκτικών και ποτών εν γένει.
  • Η εμπορία αυτών.
  • Η αντιπροσώπευση Οίκων και Εργοστασίων ποτών.
  • Η άσκηση πάσης συναφούς ή άλλης επιχειρηματικής δραστηριότητας.